ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 283,506.13 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างในราคาไม่เกิน 235,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 658 total views,  2 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...