ก่อสร้างถนน คสล. นอกเขต (บ้านเฟื่องฟ้า)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. นอกเขต (บ้านเฟื่องฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 363,958.42 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างในราคาไม่เกินจำนวน 353,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 766 total views,  4 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...