ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อบต.ป่ากลาง ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

ราคา 964,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. ประกาศ 
  2. ราคากลาง 
  3. แบบ ปร.4-5

 1,288 total views,  4 views today

Leave a Reply