โครงการปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ราคากลางที่ตั้งไว้ 135,943.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

 2,318 total views,  6 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...