โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 250 คน

 1,693 total views,  4 views today

Leave a Reply