การประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ป่ากลาง และนางพรรณิกา มหาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎ์บำรุง ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2

 

 

Loading

Leave a Reply