การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีสมาชิกสภาฯ ห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน

Loading

Leave a Reply