ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2566

         

Loading

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง ประกาศคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พ.ศ.2566

           

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

       

Loading

Continue Reading

การประชุมอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นเจ้าภาพการประชุมอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว โดยนายชนินทร์ พันธุ์เหม เป็นประธาน มีนายก ปลัด และประธานสภาอปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเข้าร่วมประชุม  

Loading

Continue Reading

งานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566

      อบต.ป่ากลาง จัดงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่สนามโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลป่ากลางให้การต้อนรับ      ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ มะม่วง ลิ้นจี่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่น เครื่องเงิน ผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปักที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของจังหวัดน่าน โดยในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายนของทุกปีจะมีผลผลิตมะม่วง ลิ้นจี่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ประกอบกับเกษตรกรเป็นเพียงผู้ผลิต และมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา ทำให้เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรชาวสวนผลไม้      […]

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Loading

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง

วันที่ 27 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง เพื่อพิจารณาแผนนสุขภาพ แผนการเงิน และพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน 8 โครงการ

Loading

Continue Reading

การประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ป่ากลาง และนางพรรณิกา มหาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎ์บำรุง ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายใน ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2    

Loading

Continue Reading