จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานีตำรวจอำเภอปัว ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10- 16 เมษายน 2564

 

Loading

Leave a Reply