ชุดปฏิบัติหน้าที่ทำลาย เชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 เข้าปฏิบัติหน้าที่ บ้านน้ำเปิน และบ้านห้วยสะนาว

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ชุดปฏิบัติหน้าที่ทำลาย เชื้อโควิด-19 ชุดที่ 3 เข้าปฏิบัติหน้าที่ บ้านเลขที่ 281 หมู่ 1 จำนวน 1 หลัง และบ้านเลขที่ 59 หมู่ 2 จำนวน 1 หลัง บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย

Loading

Leave a Reply