ตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) วันที่สอง

ภาพกิจกรรม

นายสมเกียรติ  อาจสังข์ นายอำเภอปัว พร้อมด้วย นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายก อบต.ป่ากลาง นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.ปัว สสจ.น่าน สสอ.เชียงกลาง รพสต.ป่ากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ร่วมกันประชุมวางแผนและเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ คุ้มเฟื่องฟ้า บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จำนวน  2 ราย

 

Loading

Leave a Reply