ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายป่ากลาง – บ้านนานิคม หมู่ที่ 7

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายป่ากลาง – บ้านนานิคม หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply