ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจูน หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจูน หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 5,512,086.36 บาท วงเงินที่ได้รับและองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินราคา 5,264,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply