ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 529,800.00 บาท และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 737 total views,  2 views today

Leave a Reply