ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเลาล้งถึงบ้านนายหวังจั่ว บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Loading

Leave a Reply