ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายป่ากลาง ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 1081 (บ้านตีนตก)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแบบประกาศราคากลาง (บก.01) ของ ปปช โครงการปรับปรุงถนนสายป่ากลาง ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 1081 (บ้านตีนตก) ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,857,000.- บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply