ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ โดยจะเริ่มสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา 09.30 – 12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Loading

Leave a Reply