ประกาศแผนจัดหาพัสดุก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Leave a Reply