ประชุมกับประชาชนในพื้นที่เฟื่องฟ้าเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วย นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง นางรัตนาภรณ์ กาญจนเวโรจน์ ส.อบต. หมู่ 6 ผู้ช่วยแก้วชัย และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ไปประชุมกับประชาชนในพื้นที่เฟื่องฟ้า เรื่องแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน ทำให้น้ำในบ่อน้ำตื้นสกปรกใช้อุปโภคและบริโภคไม่ได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา โดยทำบ่อทิ้งน้ำเสียจากครัวเรือนรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ทุกหลังคาเรือน ตามมติที่ประชุมพร้อมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

Loading

Leave a Reply