ประชุมคณะกรรมการกปท.เพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการกปท.เพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกปท.จำนวน 11 โครงการ

 

 

Loading

Leave a Reply