ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนเรื่องวาตภัย และภัยแล้ง

Loading

Leave a Reply