ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 64 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครัที่ 3/2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

Loading

Leave a Reply