ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ผ่านระบบ ZOOM

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท. และเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช.เขต1 เชียงใหม่ ครั้งที่ 1

 

Loading

Leave a Reply