ประชุมคณะอนุกรรมการกปท.เพื่อพิจาารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการกปท.เพื่อพิจาารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 และพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณจากกปท. จำนวน 11 โครงการ

Loading

Leave a Reply