ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply