ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต. นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำบลป่ากลาง ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2564 เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะของตำบลป่ากลาง ในการหาสถานที่รองรับการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อลดปริมาณขยะให้ได้ โดยทุกคนต้องร่วมมือกันจึงจะสำเร็จ

Loading

Leave a Reply