พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1

ภาพกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดย นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายก อบต.ป่ากลาง นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายกอบต.ป่ากลาง เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

 

Loading

Leave a Reply