มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว จำนวน 3 ครอบครัว

ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยนายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. นางสาวอุมาพร ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป และนางเกษสุรินทร์ พอใจ นักพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว จำนวน 3 ครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่ ผู้ช่วย และ อสม. รับมอบแทน

Loading

Leave a Reply