มอบวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ
1.นางรัศมี แซ่โซ้ง บ้านเลขที่ 163 ม.1 ตำบลป่ากลาง
2.นายเช่ง แซ่โซ้ง บ้านเลขที่ 46 ม.6 ตำบลป่ากลาง
 

Loading

Leave a Reply