เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 เพื่อวัดค่า PM 2.5

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อ.บ.ต.ป่ากลาง ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 เพื่อวัดค่า PM 2.5 ว่าอยู่เกณฑ์ค่ามาตรฐานหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับมือและหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

 

 

Loading

Leave a Reply