โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายพนม ลีนำโชค (ไซโลข้าวโพด) บ้านค้างฮ้อ หมู่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายพนม ลีน้ำโชค (ไซโลข้าวโพด) บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางที่ตั้งไว้ 358,308.26 บาท รายละเอียดดังนี้

Loading

Leave a Reply