โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน อำเภอปัว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565 ซึ่งในพื้นที่อำเภอปัว มีราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท ดังนี้
1. นางหรี่ แซ่โซ้ง บ้านเลขที่ 172 หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2. นายประพันธ์ แซ่ท้าว บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยอำเภอปัว นำโดย นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภปัว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ข้าราชการ อส. และประชาชน ช่วยกันปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ดังกล่าว
 

 781 total views,  2 views today

Leave a Reply