โครงการถนนสวยตำบลป่ากลาง วันดินโลก และโครงการ 1 อปท. 1 ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 อบต.ป่ากลาง 
จัดกิจกรรม โครงการถนนสวยตำบลป่ากลาง 
วันดินโลก 5 ธันวาคม 
โครงการ 1 อปท 1 ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
โดยร่วมมีผู้บริหาร อปท. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ รพสต. และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ข้างทางเส้นทางเข้าตำบลป่ากลาง เป็นถนนสวยของตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply