โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

 

Loading

Leave a Reply