การวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน

การวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน

(Rapid Ethnographic Community Assessment Process : RECAP)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สนับสนุนโดย สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา

 703 total views,  8 views today

Leave a Reply