งานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี 2561

นายวิบูรณ์  แว่วบันทิตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานของดีตำบลป่ากลาง ในวันที่ 1  มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายชนาธิป  แสมแย้มนายอำเภอปัว และนายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง หัวหน้าส่วนราชการให้การตอนรับ โดยมีการเสวนาเกษตรทำอะไรในสวนมะม่วงโดยวิทยากรจากเกษตรจังหวัดน่าน มีการจัดแสดงสินค้า OTOP  ของตำบลป่ากลาง และอาทิ เครื่องเงิน ผ้าเขียนเทียน ผัาปัก มะม่วง  ลิ้นจี่ อะโวคาโด ผักผลไม้ต่างๆ  ธัญพืชพร้อมชง ภูแว และเตาไฟเหล็ก งานมีกำหนดระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

 

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...