ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์ จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 341,000 บาท วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกินจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 1,116 total views,  4 views today

Leave a Reply