ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 218 total views,  8 views today

Leave a Reply