ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 516 total views,  4 views today

Leave a Reply