ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกองคลัง

 597 total views,  2 views today

Leave a Reply