ประชุมสภาสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสภาสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 24 total views,  2 views today

Leave a Reply