วิธีเจาะจง ก่อสร้างลาน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2

อบต.ป่ากลาง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง ก่อสร้างลาน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2  จำนวน 149,300 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ราคากลาง   2. แบบ ปร.4-5

183 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...