วิธีเจาะจง ก่อสร้างลาน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อบต.ป่ากลาง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง ก่อสร้างลาน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2  จำนวน 149,300 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ราคากลาง   2. แบบ ปร.4-5

 1,551 total views,  2 views today

Leave a Reply