โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4  ราคากลางจำนวน 49,957.80 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

33 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...