การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ยื่นคำร้องของลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1,627 total views,  2 views today

Leave a Reply