กิจกรรมถนนเมืองน่านสะอาด

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ป่ากลาง ร่วมกับจิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ทำกิจกรรมเก็บขยะถนนสายบ้านตีนตก – ตำบลป่ากลาง และ สายบ้านป่ากลาง – บ้านไร่รวงทอง ระยะทาง 7 กิโลเมตร จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ได้ปริมาณขยะจำนวน 50 กิโลกรม

Loading

Leave a Reply