กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ จำนวน 100 ต้น โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกฯ นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกฯ นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายก และนายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง และพนักงานส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

 

Loading

Leave a Reply