กิจกรรม การเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพาะเห็ด และการทำแหนมหมู

ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เข้าร่วมกิจกรรม การเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว และเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพาะเห็ด และการทำแหนมหมู ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล บ้าน จูน หมู่ 4 ตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปัว จ.น่าน

Loading

Leave a Reply