ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 4 ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2

Loading

Leave a Reply