ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 15 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงทุกคน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ สสจ.น่าน สสอ.ปัว รพ.สมเด็จพระยุพระราชปัว รพสต.ป่ากลาง เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 15 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงทุกคน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

Loading

Leave a Reply