ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ 4

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อบต.ป่ากลางมีความประสงค์ ประกวดราคา(e-bidding) ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ 4 ราคา 711,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ประกาศ

2. ราคากลาง

3. แบบ ปร.4-5

Loading

Leave a Reply