ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน 4 หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน 4 หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Leave a Reply